Visi Misi SMK Andalusia 1 Wonosobo

VISI dan MISI

SMK ANDALUSIA 1 WONOSOBO

 

Visi Sekolah/ Madrasah :

Unggul dalam skill, fasih berbahasa asing dan  berakhlakul karimah

Misi Sekolah/ Madrasah :

  1. Menyiapkan generasi Nahdliyin yang kuat, cakap, terampil, mandiri dan berakhlak mulia
  2. Membekali generasi dengan iman, sains dan teknologi yang memadai
  3. Menyiapkan generasi yang mampu bersaing dalam dunia global
  4. Membekali generasi dengan kompetensi-kompetensi kejuruan yang sesuai dengan program keahliannya
  5. Mewujudkan amalan Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat
  6. Mewujudkan SMK Andalusia Wonosobo sebagai pusat pendidikan, dakwah dan pengkaderan